PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina’s te creëren.  Zowel het WordPress CMS als het CakePHP framework zijn op deze scripttaal gebouwd. Wij gebruiken het exclusief voor al onze websites en internetapplicaties.